Свети Николе – Македониjа

Автор: Маргарита Тодорова Здраво! Добар ден! Како сте? Jас пишувам за вас, мои бугарски и македонски приjатели! След тези думи на закачка, към македонските ми приятели най-вече, да започна сериозната част на п...